หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ นึกถึงบริการของเรา เราพร้อมให้บริการคุณตลอดเวลา

- บริการให้คำปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับระบบเครื่องกรองน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค

  ทั้งในบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

- บริการจัดส่งและติดตั้งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบเครื่องกรองน้ำ

- บริการตรวจเช็คและซ่อมระบบเครื่องกรองน้ำทุกชนิด

- บริการเปลี่ยนไส้กรองและสารกรองของเครื่องกรองน้ำทุกระบบ

- บริการทำสัญญาดูแล เปลี่ยนไส้กรองระบบเครื่องกรองน้ำ เป็นรายปีหรือตามที่ท่านต้องการ

- บริการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าและชั้นใต้ดิน