ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น CP - 230H

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น DWP - 815T

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น TSHC - 160P

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น PM - 312P

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น ROMEO I

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น JULIET

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น WFP - 3500

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น POSEIDON

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น TSHC - 170 (ถังคว่ำ)

ตู้น้ำดื่ม รุ่น CB-QC01 (น้ำธรรมดา)

ตู้น้ำดื่ม รุ่น CB-QC01-H (พร้อมกาน้ำร้อน)

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น GP - 80B

ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น รุ่น CP - 930

ตู้น้ำดื่ม 3 อุณหภูมิ รุ่น HB - 520